TOOLS


PHP Benchmark Script

We hebben een PHP performance benchmark gemaakt om de performance van verschillende PHP web servers te kunnen vergelijken. Het script is door iedereen vrij te gebruiken onder de Creative Commons CC-BY license. Wanneer het script actief is op een server, zal het de PHP executie tijd berekenen door het herhaald uitvoeren van een aantal simpele rekenkundige en string manipulatie functies. Het resultaat is een overzicht waarin de PHP code executie tijd getoond zal worden die nodig was om alle PHP functies uit te voeren. Het uitvoeren van het script op een andere server zal inzichtelijk maken of die server sneller of langzamer is, door het vergelijken van de totale executie tijd waardes. Meer informatie en download van het php benchmark script is beschikbaar op: www.php-benchmark-script.com