Dataconversies


Data omzetten van het ene naar het andere formaat. Het lijkt zo eenvoudig, maar in de praktijk is het een stuk ingewikkelder.

De uitdaging begint al bij de bron. Is er één of zijn er meerdere bronnen? Is/zijn deze toegankelijk? Is hiervan bekend hoe de data is opgeslagen? Is er overlap in data als er meerdere bronnen zijn? Van de doel database is meestal wel bekend hoe deze gevuld moet worden. Belangrijke vraag is of het nodig is dat de data van de bron omgezet wordt? Bijvoorbeeld datum velden in het juiste formaat, Ja/Nee velden omzetten naar 1 en O. Ook de vulling van de bron zelf is belangrijk. "Wij zetten altijd een X voor een zorgverzekeraar die niet meer bestaat". Wil je deze 'X' meenemen in de data conversie, of wil je die juist uitsluiten? Een aspect dat ook vaak onderbelicht is zijn tellingen. Hoe weet je dat je compleet bent. Als je 4-5 verschillende proefconversies doet, hoe weet je dat je niet ineens een onverklaarbare afwijking hebt van de getallen.

Code24 heeft jarenlange ervaring met grote en kleine dataconversies. Wij hebben methodieken ontwikkeld die in een vroeg stadium de fouten in de conversie al naar boven halen. Dit doen we door de data steeds te controleren en te meten.