Persberichten


PinkRoccade GGZ en Code24 zetten nieuwe trend in

Alkmaar, 3 december 2020 - PinkRoccade GGZ en Code24 hebben een nieuwe trend ingezet in de GGZ, door ieder hun eigen elektronisch cliëntendossier (ECD) volledig open te stellen. Hierdoor kan de zorgdata vrij stromen tussen beiden ECD’s en andere zorgsystemen. Hiermee zetten beide leveranciers nadrukkelijk het belang van de zorginstelling voorop en wordt gehoor gegeven aan de groeiende marktvraag om samenhangende zorgapplicaties op een gebruikersvriendelijke manier te koppelen. Een zorginstelling krijgt hiermee keuzevrijheid om het ECD-landschap in te richten voor een optimale ondersteuning van haar zorgprofessionals. Door deze innovatie maken beide leveranciers zich ook sterk voor het beter ondersteunen van zorg in de keten.

Als architectuur maken PinkRoccade GGZ en Code24 gebruik van nationale en internationale standaarden. Daarmee ondersteunen beiden leveranciers zowel de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) als native HL7-FHIR (de internationale standaard voor gegevensuitwisseling in de zorg). Hierdoor zijn geen transformaties nodig om verschillende zorgapplicaties met elkaar te laten communiceren. Zorginstellingen krijgen door deze samenwerking keuze uit een breder pakket van zorgmodules van meerdere leveranciers, welke naadloos op elkaar aansluiten en daardoor sneller en goedkoper geïmplementeerd kunnen worden. Door de modulaire opzet kunnen zorginstellingen tijdig veranderingen doorvoeren en innoveren zonder risicovolle migraties. Behandelaren hoeven gegevens niet meer dubbel in te voeren en mutaties van gegevens in het GGZ applicatie landschap zijn real-time zichtbaar in de modules van beide leveranciers, waarbij de behandelaar niet steeds hoeft te ‘switchen’ van systeem. Deze architectuur biedt een uitstekende basis voor integratie met andere eHealth-, lab-, medicatie- en vragenlijst-systemen en tevens ondersteuning van samenwerking tussen partijen in de zorgketen.

Er is een vergaande integratie van het behandelaarsportaal (mQ-Behandelaar) van PinkRoccade GGZ met het volledige laboratorium aanvraag en uitslagen systeem (Lab24) van Code24 in uitvoering, deze komt definitief beschikbaar in het eerste kwartaal van 2021. De mQ-Behandelaar is een nieuwe Cloud werkplek die het aantal handelingen van een behandelaar minimaliseert, waaronder nu ook direct toegang tot elektronische lab aanvragen en lab uitslagen via de Lab24 module van Code24 alles in één volledig geïntegreerde omgeving.

Code24 is de marktleider op het gebied van deeloplossingen in de GGZ, deze deeloplossingen zorgen voor een verrijking van het ECD en keuze mogelijkheid voor klanten. Als voorbeeld hebben de klanten van PinkRoccade GGZ de mogelijkheid om te kiezen uit de mQ-Kliniek opname module voor klinieken van PinkRoccade GGZ of de Opname24 module van Code24, welke zich richt op kostenbesparingen door het bieden van een sluitende registratie voor opname en ontslag. Aangezien de ‘digitale-stekkerdozen’ (API’s in HL7-FHIR formaat) onder de werkplek mQ-Kliniek ook aan haar klanten en Code24 ter beschikking worden gesteld, kunnen de Code24 modules lezen en schrijven naar het mQ platform. Hiermee koppelt Code24 tevens aan de Backoffice van mijnQuarant. Dit is een mooi voorbeeld waarbij er keuze ontstaat voor de klant door gebruik te maken van marktstandaarden.

Beide leveranciers zijn zeer enthousiast over de resultaten en het verhoogde concurrentievoordeel door de mogelijkheid om elkaars functionaliteit aan te vullen.

Martin van der Meer, directeur en mede-eigenaar van Code24, geeft aan: “Het is een utopie om te denken dat één leverancier alle componenten van een totaal EPD landschap kan leveren voor een zorginstelling en dat elk component van die leverancier het beste hierbij aansluit. We zijn gedreven om de zorg beter en goedkoper te maken door te zorgen dat zorgdata vloeibaar en veilig via open standaarden kan stromen door de verschillende zorgsystemen van onze klanten. Dit zorgt ervoor dat applicaties naar elkaar kunnen lezen en schrijven, maar nog belangrijker dat de gegevens in alle applicaties hetzelfde betekenen. Code24 plukt nu de vruchten van het maximaal toepassen van standaarden in de architectuur van haar modulair opgezette EPD. Nu PinkRoccade GGZ ook standaarden toepast is de integratie eenvoudig.”

Michiel Walsteijn, Managing Director PinkRoccade GGZ, zegt: “In april 2019 hebben wij besloten om mijnQuarant volledig naar de Cloud te brengen. De meest recente Cloud werkplek is de mQ-Behandelaar, die we op 24 juli 2020 hebben opgeleverd. Ons doel is om vanuit gebruikersperspectief een 8+ waardering te krijgen. Deze beweging gaat gepaard met het gelijktijdig volledig openmaken van mijnQuarant, gebaseerd op een nieuwe architectuur. In deze architectuur worden de Nederlandse en internationale standaarden voor de zorg geadopteerd. Ons doel hierbij is om koppelbaarheid te realiseren binnen het ECD landschap van de GGZ instelling, om ketenzorg te ondersteunen en de instellingen en behandelaren een grotere keuze te bieden in de modules die zij willen gebruiken. Voor ons is de samenwerking met Code24 strategisch om onze nieuwe architectuur in de praktijk te bewijzen.”