Persberichten


MedMij Proof of Concept

Alkmaar, 3 juli 2019 - Code24 heeft deelgenomen aan de MedMij Proof of Concept (PoC) van 2019, ook wel bekend als PROVES. Deze PoC is in het leven geroepen om de implementatie van de MedMij-standaard in de praktijk te toetsen. In samenwerking met VECOZO, VitalHealth en Drimpy hebben we bewezen dat onze software hier technisch gereed voor is. Op 4 september is de volgende ketentest gepland. Dan zullen we de implementatie opnieuw toetsen met het PGO Ivido. Gezien zowel Ivido als Drimpy reeds MedMij-gecertificeerd zijn, ligt de champagne al koud!

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGOs) en zorginstellingen. Via een PGO kan een patiënt/cliënt gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Code24 heeft tijdens de PoC de rol van de Resource Server vervuld. Dit behelst het verzamelen en ontsluiten van gezondheidsgegevens. Ons doel is om, als centrale node binnen het domein van een zorginstelling, gezondheidsgegevens uit verschillende bronsystemen te verzamelen en transformeren conform de MedMij-standaard. Dankzij MedMij zijn we hier onafhankelijk van het vragende PGO, omdat een gecertificeerd PGO deze gegevens op een gestandaardiseerde manier bij ons opvraagt.