Vers van de pers


Alkmaar, 8 september 2015 - Het veilig communiceren over en met patiënten is nu – rechtstreeks vanuit het patiëntdossier – mogelijk dankzij de integratie van de Alterdesk messenger met Base24, de medische database van Code24. Door de realtime beschikbaarheid van onder meer gevoerde conversaties tussen zorgverleners onderling of tussen zorgverlener en patiënt, zijn alle stakeholders rondom een dossier optimaal geïnformeerd.

Alkmaar, 8 juli 2014 – Met trots lanceert Code24 de CrisisMonitor, een bijzonder effectieve oplossing voor GGZ instellingen om kosten te besparen en de veiligheid voor het personeel en patiënten te vergroten. Met de CrisisMonitor kan er eerder worden ingegrepen bij dreigende escalaties, separaties kunnen worden voorkomen en bij een separatie kan de separatieduur zo kort mogelijk worden gehouden.

Alkmaar, 28 februari 2014 - De ABC-groep en Code24 hebben de krachten gebundeld in een nieuwe samenwerking om de bewezen aanpak van de ABC-groep als software oplossing op de markt te brengen in het najaar van 2014.

Alkmaar, 26 februari 2014 - Info Support en Code24 hebben hun krachten gebundeld in Client360. De twee partijen bieden met de propositie ‘Client360’ een geïntegreerde oplossing voor een succesvolle toepassing van eHealth binnen een behandeling voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met Client360 wordt alle aanwezige medische informatie op een integrale wijze beschikbaar gesteld aan zowel cliënt als behandelaar.

Alkmaar, 11 september 2013 - GGZ Noord-Holland-Noord heeft haar verwijzingsproces geoptimaliseerd met de applicatie BeterVerwijzen van Code24. De verwijzingen worden door het centrale aanmeldbureau GGZ NHN volledig digitaal verwerkt en geautomatiseerd toegevoegd aan het bestaande elektronische patiëntendossier van de GGZ Noord-Holland-Noord.