Rehabilitatieplan24: ondersteuning bij het doelgericht herstellen


Bij een herstelproces zijn er doorgaans meerdere doelen en wensen te behalen. Rehabilitatieplan24 van Code24 houdt nauwgezet bij welke doelen of wensen een cliënt wil halen. Het houdt daarbij rekening met de specifieke rehabilitatiefase en de status.

Individuele wensen

Rehabilitatieplan24 heeft kenmerken van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Daarbij werkt een cliënt op basis van zijn eigen, individuele wensen aan zijn maatschappelijke, sociale terugkeer. De benadering richt zich op wensen en doelen die gaan over wonen, werken en leren, sociale contacten en vrije tijd.

Vanwege deze individuele benadering biedt Rehabilitatieplan24 van Code24 onbegrensde mogelijkheden. Naast een feilloos overzicht van doelen en de status ervan, kunnen ook rehabilitatie-ondersteunende doelen probleemloos in het plan worden geïntegreerd. Denk aan psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, reactivering, financiën en zelfzorg.

Praktisch overzicht en doelgericht rapporteren/evalueren

In de praktijk betekent dit onder meer dat Rehabilitatieplan24 de indicatiestelling en financieringsvorm uit het bestaande elektronisch patiëntendossier toont. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld een weekschema worden opgesteld. Verder biedt de module uitgebreide afdrukmogelijkheden, bewaart ze de hele geschiedenis van de cliënt en registreert ze wie wanneer in het plan inlogt. Dankzij de volledige integratie met Rapportage24 kunnen behandelaars doelgericht rapporteren en evalueren.

Ook de cliënt is op de hoogte

Behandelaars kunnen Rehabilitatieplan24 pas in uitvoering nemen als de cliënt hiervoor toestemming heeft geven via een ‘informed consent’. Doelgericht rapporteren en evalueren is daarna mogelijk. Het Rehabilitatieplan biedt ook de optie om op gezette tijden een ZorgAfstemmingsGesprek (ZAG) vast te leggen.