Lab24: efficiënt laboratorium opdrachten geven, uitslagen ontvangen en protocollen uitvoeren


Het geven van laboratoriumopdrachten en het ontvangen van laboratoriumuitslagen leveren een hoop papier op tussen zorgorganisaties en laboratoria. De Lab24 module digitaliseert opdrachten en uitslagen en brengt daarmee eenvoud en overzicht in het elektronisch patiëntendossier.

Medewerkers zijn met Lab24 aanzienlijk minder tijd kwijt aan administratieve handelingen. Lab24 maakt namelijk gebruik van voor-gedefinieerde ordersets en verwerkt probleemloos de digitale uitslagen die afkomstig zijn van verschillende laboratoria. Het hele systeem is dynamisch opgebouwd en volledig aan te passen aan de eigen wensen.

Laboratoriumopdrachten: praktisch voor zorgverlener en patiënt

 • Lab24 biedt overzicht door eerdere laboratoriumaanvragen direct aan de zorgverlener te laten zien. Ook is zichtbaar wie welke opdracht heeft aangevraagd.
 • Lab24 maakt gebruik van configureerbare aanvraagformulieren.
 • Met Lab24 is het mogelijk om voor-gedefinieerde ordersets per aanvraagformulier toe te passen.
 • Snelheid is troef: Lab24 kan opdrachten direct versturen als elektronisch (HL7-)bericht.
 • Uiteraard is afdrukken ook mogelijk. Wel zo gemakkelijk bij de ambulante patiënt.

Laboratoriumuitslagen: snel en accuraat

 • Met Lab24 ontvangen zorgverleners de uitslagen elektronisch (in zogenoemd EDIFACT- of HL7-bericht-formaat). Deze uitslagen worden tevens automatisch in het patiëntendossier gezet.
 • Lab24 verwerkt probleemloos uitslagen die afkomstig zijn van verschillende laboratoria en zijn voorzien van verschillende bepalingscodes of referentiewaarden.
 • Met Lab24 krijgt een zorgverlener automatisch een notificatie als er een elektronische uitslag binnenkomt.
 • Ontvangen uitslagsets zijn probleemloos uit te printen.
 • Uitslagen kunnen in verschillende ‘views’ worden getoond. Zodoende biedt de module onder meer ‘probleemgerichte’ overzichten aan.

Laboratoriumprotocollen: veilig en stipt

 • Lab24 genereert automatisch orderset-aanvragen aan de hand van een voor-gedefinieerd protocol. Een laboratorium handmatig opdracht geven hoeft dus niet meer.
 • Elk protocol is volledig configureerbaar.
 • De zorgverlener wordt op het juiste tijdstip geïnformeerd via een elektronische notificatie
 • Lab24-protocollen integreren probleemloos met het bestaande Elektronisch Voorschrijf Systeem. Daarbij kan op basis van een voorgeschreven medicijn automatisch een protocol worden gestart.