CrisisMonitor24: dwang en drang voorkomen, kosten besparen


Een specifieke cliëntengroep in de zorg zijn patiënten met een psychische problematiek. GGZ-instellingen weten als geen ander dat het inschatten van risico’s op escalatie er soms bij hoort. Dat inschatten gebeurt veelal op basis van een puur klinisch oordeel. Met CrisisMonitor24 van Code24 kan het risicopercentage nog beter worden getaxeerd. Daarmee vergroten instellingen de veiligheid van personeel en patiënten en worden hoge (escalatie)kosten voorkomen.

Monitor schat risico’s reëel in

Met CrisisMonitor24 kan een instelling eerder ingrijpen bij dreigende escalaties. Dat komt door de gestructureerde risicotaxatie die het systeem uitvoert op basis van bestaande observatiemiddelen. De dagelijkse en wekelijkse scores die de CrisisMonitor24 oplevert, resulteren in een reële inschatting van de risico’s. Deze zijn preciezer dan het reguliere klinische oordeel. Zo zijn separaties te voorkomen of is de lengte ervan te beperken – en dat bespaart effectief op kosten.

Integratie met EPD

CrisisMonitor24 van Code24 integreert naadloos met het bestaande elektronisch patiëntendossier die de zorgorganisatie bijhoudt.