CT-board: als spin in het web toegang tot alle informatie voor FACT-teams.


Flexible Assertive Community Treatment (FACT) heeft effect, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Kern van FACT is, dat thuiswonende cliënten continu omringd zijn door behandelaars die hen op alle fronten helpen en kansen bieden. Leden van een FACT-team werken nauw samen en overzicht houden is een must.

Geen gaten in gegevensuitwisseling

Het flexibele Community Treatment (CT)-board, ontwikkeld door Code24 en GGZ Noord-Holland-Noord, helpt daarbij. Het fungeert als een spin in het web van alle noodzakelijke informatie uit verschillende bronsystemen. Dankzij deze toepassing vallen er geen onnodige 'informatiegaten' tussen alle betrokken hulpverleners.

Realtime registratie

De toepassing presenteert alle data in één helder overzicht aan een team, waardoor teambesprekingen efficiënter verlopen. Het CT-board werkt bovendien realtime: wanneer tijdens zo’n teambespreking een registratie wordt uitgevoerd, maakt deze direct en zichtbaar onderdeel uit van het elektronisch patiëntendossier. Rapporteren en evalueren is met het CT-board eveneens mogelijk dankzij de volledige integratie met de Rapportage24 module.