Behandelplan24


De module Behandelplan24 wordt gebruikt bij het aanmaken, bekijken, bewerken en printen van behandelplannen. Na het opstellen van een concept behandelplan en het vaststellen van een informed consent, kan worden geëvalueerd en in combinatie met de module Rapportage24 doelgericht worden gerapporteerd.