Alle producten


Base24

Dé medische database voor gestandaardiseerde dataopslag.

Agenda24

De module Agenda24 is een patiënten agenda waarin alle activiteiten van de patiënt staan geregistreerd. Met Agenda24 kun je activiteiten van de patiënt inplannen, inzien en wijzigen.

Argus24

De module Argus24 wordt gebruikt voor het registreren van vrijheidsbeperkende interventies binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Behandelplan24

De module Behandelplan24 wordt gebruikt bij het aanmaken, bekijken, bewerken en printen van behandelplannen.

Client360

Verbindt cliënten en zorgverleners op een unieke manier.

Correspondentie24

De module Correspondentie24 biedt ondersteuning bij het het aanmaken, bekijken, bewerken, printen en elektronisch versturen van brieven.

CrisisMonitor24

Dwang en drang voorkomen, kosten besparen.

CTB24

Als spin in het web toegang tot alle informatie voor FACT-teams.

Dynaform24

De module Dynaform24 wordt gebruikt voor het definiëren en werken met zelf ontworpen digitale formulieren.

Infobord24

De module Infobord24 toont op een eenduidige manier informatie afkomstig uit verschillende informatie-bronnen.

LifeChart24

De module LifeChart24 is ter ondersteuning van patiënten met een bipolaire stoornis, zodat het verloop van de stemmingsstoornis in beeld wordt gebracht om het effect van behandelingen te beoordelen.

Lab24

Efficiënt laboratorium opdrachten geven, uitslagen ontvangen en protocollen uitvoeren.

mConsole

Hét medisch console voor centrale toegang tot het EPD-landschap.

Medicatie24

Geeft inzage in alle voorgeschreven medicatie.

Metingen24

De module Metingen24 wordt gebruikt voor het vastleggen van diverse patiënten metingen, zoals temperatuur, bloeddruk, gewicht etc.

Multimedia24

Met de module Multimedia24 kunnen alle (externe) digitale documenten, zoals scan's , foto's, documenten etc. worden toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier van de patiënt.

Notificatie24

Altijd op de hoogte zijn van belangrijke gebeurtenissen.

Opname24

De module Opname24 verzorgt de registratie van opname/ontslag, waardoor een organisatie een duidelijk overzicht heeft van haar kamer/bed bezetting.

Rapportage24

Eenvoudige inzage en aanmaak van rapportages.

Rehabilitatieplan24

Ondersteuning bij het doelgericht herstellen.

Verpleegplan24

Verplegen volgens protocollen.

Verwijzen24

Met de module Verwijzen24 kunnen digitale verwijzingen worden ontvangen en verwerkt in het elektronisch patiëntendossier van de patiënt.