Algemene voorwaarden


Code24 hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Nederland ICT Voorwaarden 2014. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een papieren exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Hieronder kunt u deze voorwaarden downloaden:

Nederland ICT Voorwaarden 2014 (.pdf-formaat)